HET GEZONDE ALTERNATIEF

Onze psychologen werken op basis van een aantal uitgangspunten, respectievelijk:

 • Bij Inspirante is de cliënt leidend en wordt in de meest brede en positieve zin benaderd vanuit de totale context waarin je functioneert (je leven, je relatie, je werk, het gezin en zo voort).
  Bij Inspirante werken waar nodig of wenselijk de verschillende disciplines die we in (of vlakbij) huis hebben samen: Samen met jou stippelen we een traject en tijdspad uit, dat het beste past bij de vraagstelling. Vooraf kan een zogenoemde nulmeting gedaan worden, bestaande uit een aantal testen en onderzoeken om de persoonlijkheid, de psychische toestand en eventuele andere aspecten in kaart te brengen. Op basis van deze meting kan de vraagstelling verduidelijkt worden en de aanpak gezamenlijk worden vastgesteld. Aan het einde van de therapie kan een eventuele 1 meting worden gedaan om de verbetering en het succes van de therapie in kaart te brengen.

De diverse therapie- en specialisaties binnen onze praktijk op een rijtje:

 • Integratieve humanistische en holistische psychotherapie op individuele basis
 • Rogeriaanse psychotherapie, cliënt centered op individuele basis
 • Jungiaanse relatietherapie, voor stellen, echtparen
 • Existentiële kinder- en jeugdpsychotherapie (door middel van spelen, sporten, gesprekken, wandelen e.d.)
 • Daarnaast is onze praktijk ook nog gespecialiseerd in arbeid- en organisatievraagstukken, op basis waarvan assessments, coaching, reïntegratie, zingevingsvraagstukken, loopbaanadvies e.d. kunnen worden opgepakt.

Inspirante geeft in samenwerking met PSI Ψ Holland ook nog diverse trainingen en opleidingen, waaronder:

 • Zelf: het vraagstuk of waagstuk ……………………………
 • Training persoonlijke effectiviteit
 • Opleiding PsychoSociaal Counselor (met accreditatie zie ……………………………)
 • Opleiding PsychoSociaal Therapeut ( zie ……………………………………….)

Kosten en vergoedingen

Een intakegesprek is altijd vrijblijvend en zonder kosten. De kosten van de therapie, coaching of opleiding worden vooraf met je besproken. In veel gevallen is er vergoeding via de ziektekostenverzekering mogelijk, soms betalen werkgevers of de overheid mee aan de kosten, wij hebben bijvoorbeeld een scholingsovereenkomst met UWV voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden.