Fysiotherapie en medische fitness in Bergen op Zoom

Inspirante en SOLK

Inspirante is aangesloten bij SOLKNet. Psychosomatisch therapeut Marco Smeekes werkt volgens de visie van het SOLKnet.

Meer informatie:
www.solknet.com

SOLKNET

Wat is SOLK?

Somatisch betekent “lichamelijk”. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische of fysieke oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die misschien zelfs in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen. Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat voor de cliënt niet altijd even duidelijk is. De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, rsi, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burn-out, prikkelbare darm-syndroom bekkeninstabiliteit,(lage) rugpijn.

Experts geven aan dat een gecombineerde lichaam-geest behandeling het meest effectief is bij aanhoudende SOLK. Inspirante is aangesloten bij het SOLKNet en biedt u een dergelijke gecombineerde behandeling. De behandelaars van Inspirante slaan een brug tussen lichaam en geest en brengen de lichamelijke klachten in verband met psychosociale stressfactoren. Dat kunnen zowel factoren zijn die de klachten uitlokken als in stand houden. Het kunnen ook factoren zijn die iemand kwetsbaar maken voor SOLK. De therapeut (veelal en specifiek bij ons is een psychosomatisch fysiotherapeut met een specialistische vervolgopleiding in SOLK) is gespecialiseerd om samen met jou de achterliggende oorzaken van de klachten op te sporen en aan te pakken. Deze kunnen gelegen zijn in de stress van alledag, in alledaagse zorgen en emoties. Ook de gevolgen van de klachten worden aangepakt.

De SOLKbehandeling bestaat uit:

Een mix van:

  • Gesprekstherapie, met als doel achterliggende problemen helder te krijgen, deze te verwerken, op te lossen of beter te hanteren.
  • Psycho-educatie over SOLK en over hoe lichaam en geest samenwerken.
  • Interventies uit de cognitieve gedragstherapie om beter grip te krijgen op eigen gedachten, gevoelsleven en gedrag en zo problemen beter te kunnen hanteren.
  • Therapeutisch lichaamswerk, in de vorm van adem- en ontspanningsoefeningen, mindfullness, hartcoherentie en expressieoefeningen, om te leren weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Inspirante is aangesloten bij het SOLKNet en heeft daarnaast de meerwaarde over een multidisciplinair team te beschikken.

Bij Inspirante wordt je door een psychosomatisch fysiotherapeut geschoold in SOLK klachten gezien worden en als het nodig is ook een psycholoog.

Tijdsduur en kosten van het traject

Na de vrijblijvende kennismaking wordt een intake ingepland. Deze bestaat uit een nulmeting om jou en je klachten goed in kaart te brengen.

Na 6 weken wordt er een tussenevaluatie gedaan en na 12 weken wordt het traject afgesloten.

Gedurende het traject houden wij, als je hiervoor toestemming geeft, je (huis)arts op de hoogte van de vorderingen van de nulmeting en de evaluaties. 

De behandeling door de SOLKtherapeut en de psycholoog worden veelal vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Bij de vrijblijvende en gratis kennismaking zullen we samen met jou kijken hoe dit in jouw geval geregeld is.  

Doe de SOLK test

Met behulp van de SOLK test kun je jouw SOLK score berekenen. Door middel van een online vragenlijst kun je dan direct zien of je te maken hebt met SOLK en in welke mate. Zo kunnen wij je nog beter helpen met onze psychosomatische therapie!